Chemia to jeden z tych przedmiotów, które uważane są za najtrudniejsze. Związane jest to z faktem, że zalicza się ją do przedmiotów ścisłych. Razem z fizyką, to właśnie chemia jest uznawana za podstawę wszelkich nauk o charakterze przyrodniczym.

Chcąc skrótowo opisać chemię, należy podkreślić, że zajmuje się ona badaniem zjawisk zachodzących w przyrodzie, skupiając się dokładniej na właściwościach substancji, które składają się na otaczający nas świat. Szczególną uwagę zwraca się tu na przemiany jakościowe substancji, ponieważ to one są najbardziej zagadkowymi kwestiami w tej dziedzinie. Warto przy tym wiedzieć, że każde ciało składa się z pierwiastków i atomów, które są podstawowymi cząsteczkami, o których mowa w chemii.

Choć elementy chemii znane są już od czasów starożytnych, to jednak jako nauka, zaczęła się ona rozwijać dopiero w XVIIw. Za jej ojców uważa się Boyle’a, Lavoisiera i Daltona. Ze względu na swą złożoność, nauka ta bezustannie się rozwija i wraz z postępem technologicznym, można wykorzystywać coraz dokładniejsze urządzenia pozwalające na jej badanie. W związku z tym można z pewnością stwierdzić, że jeszcze przez wiele lat postęp w tej dziedzinie będzie utrzymywał szybkie tempo.

Chemia zajmuje się ważnymi sprawami dotyczącymi ludzkiego życia, jak i całego świata, zarówno ożywionego, jak i nieożywionego. Dlatego oczywistym jest, że chemia należy też do przedmiotów szkolnych.

Zadaniem chemii jako przedmiotu ogólnokształcącego w szkole jest dążenie do rozbudzenia w uczniach naturalnej ciekawości otaczającego nas świata, umiejętności opisu zachodzących w nim zjawisk oraz wnioskowania na podstawie poczynionych obserwacji.

Taki też cel ma nasza nauczycielka Agnieszka - pokazać uczniom przydatność chemii w życiu codziennym, jak również poszerzyć ich umiejętności w zakresie chemii. Zapraszamy na zajęcia zarówno uczniów mających trudności z uzyskaniem pozytywnej oceny z tego przedmiotu, jak i tych chcących jeszcze szerzej poznać świat chemii.
Potrzebujesz przygotować się do najbliższego sprawdzianu, pracy klasowej, czy olimpiady? Wybierasz się na studia, na których znajomość chemii w zakresie podstawowym jest niewystarczająca i niezbędna jest dobrze zdana matura rozszerzona z chemii? Dobrze trafiłeś !

Skontaktuj się z nami, a to wszystko (na pewno większość) stanie się jasne:

  • wzory i symbole chemiczne, reakcje chemiczne
  • stężenia procentowe
  • wodorotlenki, kwasy, sole, węglowodory
  • wiązania chemiczne
  • kinetyka i statyka chemiczna
  • roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych
  • reakcje utleniania i redukcji
  • właściwości metali i niemetali
  • budowa alkoholi i fenoli
  • kwasy karboksylowe, estry, tłuszcze, białka i cukry

Nie zwlekaj z przygotowaniami ! Zapraszamy już dziś !