♥ TRWAJĄ PRZYGOTOWANIA ♥

RABAT PRZY GŁOSZENIU NA WIĘCEJ NIŻ JEDEN KURS 

Zapraszamy do zarezerwowania miejsca w kursie 8-klasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2022/2023. Kurs skierowany jest do uczniów, którzy chcieliby powtórzyć cały materiał szkoły podstawowej. Pozwoli on utrwalić, pogłębić i usystematyzować zdobytą wiedzę, jak i uzupełnić braki, które pojawiły się w przeciągu ostatnich lat nauki. Dzięki temu, że zajęcia odbywać się będą w kameralnych grupach, są one bardziej efektywne niż w grupach kilkunastoosobowych.

Spotkania mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy. Część wykładowa ma na celu wyjaśnienie omawianych zagadnień, natomiast część ćwiczeniowa polega na rozwiązywaniu zadań i udzielaniu odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. Kursanci zaznajamiani są z każdym typem zadań, który może pojawić się na egzaminie.

W trakcie zajęć przećwiczone zostaną między innymi:

 • niezbędne czasy,
 • strona bierna,
 • mowa zależna,
 • Conditionals (okresy warunkowe),
 • bezokolicznik vs gerundial (czasowniki z -ing),
 • budowanie zdań współrzędnych i podrzędnych.

Cały kurs to intensywne 58 godzin (zegarowych) zajęć oraz masa zadań domowych. Zajęcia trwają od września do kwietnia i odbywać się będą:

 • w wybrany dzień powszedni oraz co trzecią/czwartą niedzielę,

W święta państwowe oraz ferie również mamy przerwę w zajęciach.
Dokładny harmonogram będzie znany po zebraniu grup.

W skrócie:

 • 58 godzin zegarowych (36x1,5h + 2x2h),
 • czas trwania kursu: wrzesień 2022 - kwiecień 2023,
 • ilość osób w grupie: od 3 do 4,
 • miejsce zajęć: Aleja Powstańców Wielkopolskich 26 w Bydgoszczy (skrzyżowanie Powst.Wlkp. i Jurasza).

Każdy z kursantów cenie kursu otrzymuje:

 • doświadczonego, lubianego i wyrozumiałego lektora jakim jest Sandra,
 • obowiązkowe prace domowe oraz materiały do pracy samodzielnej w domu,
 • dwa próbne egzaminy z omówieniem wyników w ramach godzin kursu,
 • ołówek oraz długopis,
 • specjalną teczkę na materiały.

Reasumując, na tych zajęciach zdobędziesz wiedzę niezbędną do prawidłowego rozwiązywania problemów egzaminacyjnych. Podczas zajęć materiał przedstawiany jest jasno i zwięźle, dzięki czemu łatwo opanujesz omawiane treści. Ponadto dzięki dużej liczbie rozwiązywanych zadań posiądziesz umiejętność wykorzystania swojej wiedzy nie tylko na egzaminie.

Przy zapisach na kurs obowiązuje limit miejsc. Ostatecznym potwierdzeniem zapisu do danej grupy zajęciowej jest podpisanie umowy uczestnictwa w kursie. Rezerwacji należy dokonywać przesyłając wypełniony formulrz zgłoszeniowy (skan lub zdjęcie) na adres mailowy lub osobiście w siedzibie przy Powstańców Wielkopolskich 26/5 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym - 504 440 445).
Formularz w formie PDF dostępny tutaj: 
Niezbędne jest podanie takich danych jak:

 • Imię i nazwisko ucznia,
 • Imię i nazwisko opiekuna prawnego,
 • Dane kontaktowe opiekuna (adres e-mail oraz numer telefonu),

Dokładny cennik znajdziesz tutaj.

Dostępne są również kursy m.in. z:

MATEMATYKI

Kurs Maturalny z Matematyki