♥ TRWAJĄ PRZYGOTOWANIA ♥

RABAT PRZY GŁOSZENIU NA WIĘCEJ NIŻ JEDEN KURS 

Zapraszamy do zarezerwowania miejsca w kursie maturalnym z języka angielskiego (matura pisemna) w roku szkolnym 2022/2023. Kurs skierowany jest do uczniów, którzy chcieliby powtórzyć cały materiał szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej. Pozwoli on utrwalić, pogłębić i usystematyzować zdobytą wiedzę, jak i uzupełnić braki, które pojawiły się w przeciągu ostatnich lat nauki. Dzięki temu, że zajęcia odbywać się będą w kameralnych grupach, są one bardziej efektywne niż w grupach kilkunastoosobowych.

Spotkania mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy. Część wykładowa ma na celu wyjaśnienie omawianych zagadnień, natomiast część ćwiczeniowa polega na rozwiązywaniu zadań i udzielaniu odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. Kursanci zaznajamiani są z każdym typem zadań, który może pojawić się na maturze.

W trakcie zajęć przećwiczone zostaną między innymi:

 • niezbędne czasy,
 • strona bierna,
 • mowa zależna,
 • Conditionals (okresy warunkowe),
 • bezokolicznik vs gerundial (czasowniki z -ing),
 • budowanie zdań współrzędnych i podrzędnych.

Omówione także zostanie 5 form pisemnych obowiązujących na maturze.

Cały kurs to intensywne 62 godziny zegarowe (podstawa) lub 74 godziny (rozszerzenie) zajęć oraz masa zadań domowych.

Zajęcia trwają od września/października do kwietnia i odbywać się będą w wybrany dzień powszedni oraz co drugą lub trzecią sobotę/niedzielę (rozszerzenie).

W święta państwowe oraz ferie również mamy przerwę w zajęciach.
Dokładny harmonogram będzie znany po zebraniu grup.

W skrócie:

 • 62 godziny zegarowych (podstawa) lub 74 godziny (rozszerzenie),
 • czas trwania kursu: wrzesień/październik 2022 - kwiecień 2023,
 • kameralne grupy: 3-4 osoby
 • możliwość wyboru poziomu (matura podstawowa lub rozszerzona)
 • miejsce zajęć: Aleja Powstańców Wielkopolskich 26 w Bydgoszczy (skrzyżowanie Powst.Wlkp. i Jurasza).

Każdy z maturzystów w cenie kursu otrzymuje:

 • doświadczonego, lubianego i wyrozumiałego lektora jakim jest Sandra,
 • obowiązkowe prace domowe oraz materiały do pracy samodzielnej w domu,
 • dwie próbne matury z omówieniem wyników w ramach godzin kursu,
 • ołówek oraz długopis,
 • specjalną teczkę na materiały.

Reasumując, na tych zajęciach zdobędziesz wiedzę niezbędną do prawidłowego rozwiązywania problemów maturalnych. Podczas zajęć materiał przedstawiany jest jasno i zwięźle, dzięki czemu łatwo opanujesz omawiane treści. Ponadto dzięki dużej liczbie rozwiązywanych zadań posiądziesz umiejętność wykorzystania swojej wiedzy nie tylko na maturze.

Przy zapisach na kurs obowiązuje limit miejsc. Ostatecznym potwierdzeniem zapisu do danej grupy zajęciowej jest podpisanie umowy uczestnictwa w kursie. Rezerwacji należy dokonywać przesyłając wypełniony formulrz zgłoszeniowy (skan lub zdjęcie) na adres mailowy lub osobiście w siedzibie przy Powstańców Wielkopolskich 26/5 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym - 504 440 445).
Formularz w formie PDF dostępny tutaj: 

Niezbędne jest podanie takich danych jak:

 • Imię i nazwisko ucznia,
 • Imię i nazwisko opiekuna prawnego,
 • Dane kontaktowe opiekuna (adres e-mail oraz numer telefonu),
 • Określenie poziomu (matura podstawowa lub rozszerzona),

Dokładny cennik znajdziesz tutaj.

Dostępne są również kursy m.in. z:

FIZYKI

Kurs Maturalny z Fizyki

BIOLOGII

Kurs Maturalny z Biologii

MATEMATYKI

Kurs Maturalny z Matematyki