♥ Nabór na Roczny Kurs Maturalny 2024/25 rozpoczęty ♥


RABAT PRZY POLECENIU NASZEGO KURSU


Zapraszamy do zarezerwowania miejsca w kursie maturalnym z matematyki w roku szkolnym 2024/2025. Kurs skierowany jest do uczniów, którzy chcieliby powtórzyć cały materiał szkoły ponadpodstawowej. Pozwoli on utrwalić, pogłębić i usystematyzować zdobytą wiedzę, jak i uzupełnić braki, które pojawiły się w przeciągu ostatnich lat nauki. Dzięki temu, że zajęcia odbywać się będą w kameralnych grupach, są one bardziej efektywne niż w grupach kilkunastoosobowych.

Spotkania mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy. Część wykładowa ma na celu wyjaśnienie omawianych zagadnień, natomiast część ćwiczeniowa polega na rozwiązywaniu zadań i udzielaniu odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. Kursanci zaznajamiani są z każdym typem zadań, który może pojawić się na maturze. Na zajęciach zadawane są również prace domowe do samodzielnego rozwiązania.

Cały kurs to intensywne 80 godzin (zegarowych) zajęć oraz masa zadań domowych. Zajęcia trwają od września do kwietnia i odbywać się będą:

 • w wybrany dzień powszedni oraz co drugą lub trzecią niedzielę,

Zajęcia nie odbywają się w soboty. W święta państwowe oraz ferie również mamy przerwę w zajęciach.
Dokładny harmonogram będzie znany po zebraniu grup.

W skrócie:

 • 80 godzin zegarowych (37x2h + 2x3h),
 • czas trwania kursu: wrzesień 2024 - kwiecień 2025,
 • ilość osób w grupie: 3-4,
 • możliwość wyboru poziomu (matura podstawowa lub rozszerzona),
 • miejsce zajęć stacjonarnych: Aleja Powstańców Wielkopolskich 26/5 w Bydgoszczy (skrzyżowanie Powst.Wlkp. i Jurasza).

W związku z rosnącą liczbą uczniów z terenu Polski (spoza Bydgoszczy) uruchomiony będzie także Kurs Maturalny w trybie ONLINE. 

Lekcje w trybie online odbywać się będą z wykorzystaniem współdzielonej tablicy umożliwiającej aktywny udział uczniów podczas zajęć. Warunkiem uruchomienia trybu online jest zebranie grup na zbliżonym poziomie zaawansowania.

Każdy z maturzystów w cenie kursu otrzymuje:

 • doświadczonego sprawdzonego i lubianego korepetytora jakim jest Adrian,
 • obowiązkowe prace domowe oraz materiały do pracy samodzielnej w domu,
 • dwie próbne matury z omówieniem wyników w ramach godzin kursu,
 • ołówek oraz długopis,
 • przyjazną atmosferę sprzyjającą nauce.

Reasumując, na tych zajęciach zdobędziesz wiedzę niezbędną do prawidłowego rozwiązywania problemów maturalnych. Podczas zajęć materiał przedstawiany jest jasno i zwięźle, dzięki czemu łatwo opanujesz omawiane treści. Ponadto dzięki dużej liczbie rozwiązywanych zadań posiądziesz umiejętność wykorzystania swojej wiedzy w zadaniach maturalnych.

Informacje dotyczące zgłoszeń:

 • Przy zapisach na kurs obowiązuje limit miejsc
 • Rezerwacji należy dokonywać przesyłając wypełniony formulrz zgłoszeniowy (skan lub zdjęcie) na adres mailowy lub osobiście w siedzibie przy Powstańców Wielkopolskich 26/5 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym - 504 440 445)
 • Należy dokonać bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 100zł (zwrot wpisowego następuje jedynie w przypadku nieutworzenia grupy). Numer konta do wpłat podawany jest po dostarczeniu zgłoszenia
 • Ostatecznym potwierdzeniem zapisu do danej grupy zajęciowej jest podpisanie umowy uczestnictwa w kursie
 • Po podpisaniu umowy kwota wpisowego zaliczana jest na poczet całkowitej ceny za kurs

Formularz w formie PDF dostępny tutaj: 
Niezbędne jest podanie takich danych jak:

 1. Imię i nazwisko ucznia,
 2. Imię i nazwisko opiekuna prawnego,
 3. Dane kontaktowe opiekuna (adres e-mail oraz numer telefonu),
 4. Określenie poziomu (matura podstawowa lub rozszerzona),
 5. Wybór trybu zajęć (stacjonarne / online).

Przed rozpoczęciem kursu każdy uczestnik jest zobowiązany do napisania testu, na podstawie którego dobrana będzie dla Niego odpowiednia grupa, w ramach której uczniowie będą na możliwie zbliżonym poziomie. Ma to na celu zoptymalizowanie pracy w takiej grupie.

Dokładny cennik znajdziesz tutaj.

Dostępne są również kursy m.in. z:

FIZYKI

Kurs Maturalny z Fizyki

BIOLOGII

Kurs Maturalny z Biologii

JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Kurs Maturalny z Fizyki