Fizyka, jako przedmiot szkolny nie jest zbytnio lubianym przez uczniów. Wynika to pewnie z tego, że trzeba dokonywać wielu obliczeń, łączyć prawa w logiczną całość i tym podobne. Jednak zawiera ona specyficzny ładunek informacji i kształtuje określone postawy:

 • daje uczniom nową interpretację otaczającego świata,
 • uczy przyjmowania nowych myśli i idei,
 • pokazuje, jak stare koncepcje rozwijają się i przechodzą w nowe,
 • zajmuje się rozpowszechnianiem i formułowaniem problemów, oraz poszukiwaniem ich rozwiązań.

Fizyka jest nauką bardzo związaną z otaczającą nas rzeczywistością i nie można uczyć jej w oderwaniu od tej rzeczywistości. Wiemy, że uczniowie chcieliby, aby nauka była im przydatna, by była związana z prowadzonym trybem życia, objaśniała zjawiska, procesy, które zachodzą wokół nich.

Dlatego na naszych zajęciach staramy się wykazać, że:

 • fizyka opiera się na podstawach teoretycznych i doświadczalnych,
 • zasady fizyczne tłumaczą zjawiska znane z życia codziennego,
 • fizyka rozwiązuje problemy za pomocą różnych technik,
 • fizyka nie jest zbiorem samych faktów ani nauką pamięciową.

Zapewne większość z Was podczas rozwiązywania jednego z zadań, pomyślała sobie: "Do czego mi to właściwie będzie w życiu potrzebne?" Nasz nauczyciel pomoże Wam odpowiedzieć na to pytanie oraz nauczyć się:

 • myślenia twórczego oraz samodzielności myślowej i aktywności intelektualnej
 • dostrzegania zjawisk fizycznych w otaczającym ich środowisku przyrodniczym i technice,
 • poznawania podstawowych praw, teorii i modeli opisujących przebieg zjawisk fizycznych,
 • wyjaśniania zjawisk na podstawie praw fizyki,
 • posługiwania się metodami badawczymi,
 • prezentowania wyników własnych obserwacji,
 • dostrzegania znaczenia odkryć w naukach przyrodniczych,
 • wykorzystywania wiedzy fizycznej w praktyce życia codziennego.

Mamy też świadomość, że dla niektórych z Was fizyka w szkole jest "złem koniecznym", który po prostu trzeba zaliczyć. Dlatego jeżeli zbliża się sprawdzian lub duża praca klasowa, a nie rozumiesz pewnych zagadnień, nie radzisz sobie z zadaniami - nie zwlekaj ! Zadzwoń do nas lub napisz - pomożemy Ci opanować bieżący materiał.

Po zajęciach z nami takie pojęcia jak:

 • rodzaje ruchu
 • maszyny proste
 • zasada Newtona
 • energia mechaniczna, ciepło
 • praca, moc
 • elektryczność
 • łączenie szeregowe i równolegle oporników
 • magnetyzm
 • optyka i fale elektromagnetyczne
 • grawitacja, astronomia
 • fizyka atomowa i jądrowa

nie będą miały przed Wami tajemnic smile

Skorzystać z naszej pomocy mogą oczywiście także uczniowie chcący przygotować się do egzaminu maturalnego z fizyki. Pamiętaj, że dobrze zdana matura, zapewnia Ci lepszy start na studia !