Uczestnictwo

 • Organizatorem zajęć jest firma MatMan Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Adrian Kwela z siedzibą w Bydgoszczy, NIP: 953-244-91-07, REGON:341478281, zwana dalej Organizatorem.
 • Uczestnikiem jest osoba, która w prawidłowy sposób dokona rezerwacji terminu zajęć.
 • Aktualny cennik oraz obowiązujące rabaty znajdują się na stronie www.matman.pl w zakładce „Cennik”.
 • W celu zarezerwowania terminu oraz ustalenia miejsca zajęć niezbędny jest kontakt z Organizatorem w jednej z dostępnych form (formularz kontaktowy, e-mail lub kontakt telefoniczny). Termin zajęć uważany jest za zarezerwowany dla Uczestnika dopiero po potwierdzeniu go przez obie strony (Organizatora i Uczestnika).
 • Na zajęciach Uczestnik powinien posiadać wszystkie niezbędne materiały, których używa w szkole / na uczelni (zeszyt, podręcznik, przybory szkolne niezbędne do realizacji danego materiału np. linijka, cyrkiel).
 • Zajęcia można odwołać do 24h przed ustalonym wcześniej terminem bez podania ważnej przyczyny – w tej sytuacji nie wiąże się to z konsekwencjami finansowymi.
 • Zajęcia odwołane lub skrócone (np. spotkanie miało trwać dwie godziny, a będzie trwało jedną) na mniej niż 24h przed ustalonym terminem bez podania ważnej przyczyny są pełnopłatne po ustalonej stawce.
 • Płatności za zajęcia dokonywane są każdorazowo po zakończeniu spotkania gotówką lub przelewem na konto.

Płatności

 • Płatności za korepetycje, kursy, szkolenia dokonywane są w formie gotówkowej lub bezgotówkowej – przelewem na konto.
 • Dane do przelewu na konto podawane są na indywidualną prośbę Klienta.
 • Tytuł przelewu obowiązkowo powinien zawierać dane Klienta oraz przedmiot usługi wraz z terminem jej realizacji.
 • Płatności dokonywane za zajęcia w danym miesiącu winny być uregulowane do końca wspomnianego miesiąca (liczy się data wpłynięcia środków na konto Organizatora, lub data wpłaty gotówką). Czyli np. za wszystkie zajęcia, które będą realizowane w październiku 2022r płatność powinna być dokonana do końca października 2022r.
 • W sytuacji opóźnienia płatności Organizator może naliczyć na koniec miesiąca opłatę manipulacyjną wynoszącą 5% zaległej należności.

Szczegółowy regulamin uczestnictwa w zajęciach znajduje się w pliku Regulamin uczestnictwa