Matura z matematyki

Obowiązkowa matura z matematyki ma tylu przeciwników, co gorących entuzjastów. Jak każdy egzamin maturalny jest sprawdzianem wiedzy i umiejętności osiągniętych w toku edukacji formalnej od szkoły podstawowe…
Czytaj więcej

Liczby doskonałe

Ciąg liczb doskonałych jest fascynującym aspektem matematyki. Liczba doskonała to taka liczba naturalna, która jest równa sumie swoich dzielników właściwych (czyli wszystkich dzielników, z wyj…
Czytaj więcej

Twierdzenie Bertranda-Chebysheva

Twierdzenie Bertranda-Chebysheva: Dla każdej liczby całkowitej n>1 istnieje przynajmniej jedna liczba pierwsza p spełniająca nierówność n<p<2n. Inaczej mówiąc, zawsze znajdziemy przynajmniej jedn…
Czytaj więcej